کلید های کلید الکترو مکانیکی ، کلید هایی هستند که بصورت مکانیکی ولتاژهای مختلف را قطع و وصل می کند.

در حال نمایش 23 نتیجه

حالت نمایش 50