کلید های کلید الکترو مکانیکی ، کلید هایی هستند که بصورت مکانیکی ولتاژهای مختلف را قطع و وصل می کند.

نمایش دادن همه 8 نتیجه

حالت نمایش 100