پدال صنعتی برقی تمام حفاظ بیشتر در جاهایی بکار می روند که احتمال فشرده شدن بصورت ناخواسته وجود دارد و این احتمال باعث برز خطرات غیر قابل جبرانی دارد. مانند پرس ها

نمایش دادن همه 3 نتیجه

حالت نمایش 100