پدال بین راهی (پدال آباژور) مانند یک کلید عمل می کند یعنی با فشرده شدن برق را وصل و با فشردن مجدد برق قطع می شود مانند یک کلید معمولی

در حال نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 50