پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ در جایی کار برد دارد که احتمال فشرده شدن و افتادن اشیاء بر روی پدال وجود دارد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

حالت نمایش 100