پدال صنعتی برقی نیمه حفاظ در جایی کار برد دارد که احتمال فشرده شدن و افتادن اشیاء بر روی پدال وجود دارد.

در حال نمایش 4 نتیجه

حالت نمایش 50