پدال صنعتی برقی الاکلنگی می تواند بصورت الاکلنگ با نوک و پاشنه پا کار قطع و وصل یا فرمان را انجام دهد.

در حال نمایش 2 نتیجه

حالت نمایش 50