پدال های صنعتی دوبل برقی بدون حفاظ در حوزه پزشکی و صنعتی کاربرد زیادی دارد و می توان برای کنترل چند دستگاه از این نوع پدال ها استفاده کرد.

در حال نمایش 2 نتیجه

حالت نمایش 50