کوپلینگ قطعه مکانیکی است که دو محور (شفت) را به یکدیگر متصل می‌کند تا از این طریق، گشتاور از یک شفت به شفت دیگری منتقل شود.

نمایش یک نتیجه

حالت نمایش 100